Onderhoud Huigpark aug16

De Stichting Vrienden van het Singelpark en de gemeente Leiden ondertekenden op 21 mei een convenant voor het gedeeltelijk beheer van het Huigpark. Hiermee is het Huigpark het eerste Singelparkdeel waarvoor een beheercontract wordt afgesloten.

Het Huigpark is een onderdeel van het toekomstig Singelpark van 6 kilometer rond de binnenstad van Leiden waarvoor de Stichting Vrienden van het Singelpark het extra beheer wil uitvoeren. Het volgende deel waarvoor een beheerconvenant wordt afgesloten is het Energiepark op het Nuon-terrein in Noordvest en daarna andere Singelparkdelen rond de binnenstad. In Noordvest is ook nog het toekomstig Cultuurplein bovenop de parkeergarage onder de Lammermarkt onderdeel van het Singelpark. Begin uitvoering medio 2017.

Vrienden van het Singelpark hebben ook een intentieverklaring gesloten met Gemiva, voor de inzet van hun cliënten voor het beheer van het Huigpark. Gemiva ondersteunt mensen die door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking zorg of begeleiding nodig hebben. Cliënten van Gemiva en vrijwilligers van de Vrienden van het Singelpark helpen bij het opruimen van het zwerfvuil binnen het park en het onderhoud van het grasperken. Ook het schoffelen van de plantenperken behoort tot hun gezamenlijke taken.

Singelpark

Rondom de binnenstad van Leiden ligt sinds 1659 een zes kilometer lange vestinggracht. De Leidse singels vormen een van de grootste stadsverdedigingswerken van Europa waarvan de structuur nog intact is. De gemeente Leiden wil al decennialang de singelrand weer groen maken. Inwoners van Leiden hebben het initiatief genomen om van dit unieke cultureel erfgoed één groot aaneengesloten park te maken: het Singelpark.

De gemeente Leiden omarmt dit initiatief. Met het convenant voor het Huigpark is een begin gemaakt met de uitvoering. De gemeente verbindt de verschillende delen van het Singelpark met de aanleg van vijf voet- en fietsbruggen. De uitvoering daarvan wordt medio 2017 verwacht.

Bron: Stadskrant, Leidsch Dagblad