Op zondag 17 april zijn buurtbewoners en andere belangstellenden om 14.00 uur welkom in het paviljoen van Museum Volkenkunde om zich te buigen over de Singelpromenade, in het bijzonder het stukje rond het museum. Kinderen zijn ook van harte welkom: voor hen is er een apart programma.

Museum Volkenkunde - Ingang Morspoort

Museum Volkenkunde - Ingang Morspoort

De grote mensen worden bijgepraat en spuien hun eigen ideeën. De kinderen storten zich onder deskundige leiding creatief op de vraag: hoe kan de museumtuin een tuin worden waar zij graag vertoeven. Deze derde bijeenkomst in het kader van het 400-jarig bestaan van de buurten Noordvest/Molenhoek en Oude Morsch, eindigt om 17.00 uur.

De gemeente Leiden is onder de titel ‘Singelpromenade’ al lang bezig de droom te verwezenlijk om een doorgaande wandeling langs de gehele 7 km lange Leidse singel mogelijk te maken. En Museum Volkenkunde wil méér publiek in zijn tuin. De tuin, begrensd door de Morssingel, is als een lint om het museum gedrapeerd, van de hoofdingang aan de Steenstraat, tot aan de 2e Binnenvestgracht. Deze thema’s worden op zondag 17 april aaneengeknoopt.

Het Paviljoen van Museum Volkenkunde

Het Paviljoen van Museum Volkenkunde

Deelnemers zijn vanaf 13.30 uur welkom in het Paviljoen van Museum Volkenkunde. Om 14.00 uur begint een korte wandeling door de tuin onder leiding van Piet van Vliet die het een en ander vertelt over de historie. Vervolgens scheiden de wegen van volwassenen en kinderen zich. De kinderen gaan apart creatief aan de slag onder deskundige leiding; de volwassenen beluisteren eerst twee korte presentaties: Remko Slavenburg van de gemeente Leiden vertelt over de stand van zaken rond de Singelroute, John Sijmonsbergen van Museum Volkenkunde licht toe waarom het museum meer publiek naar de tuin wil trekken. Vervolgens, om 15.00 uur, krijgen de volwassenen de gelegenheid hun creatieve ideeën over het stukje Singelpromenade bij het museum tot uiting te brengen. Nadat iedereen kennis heeft genomen van elkaars ideeën en creatieve uitingen, kan om 17.00 uur nog een drankje worden genuttigd in het museum. Aanmelden is niet nodig.

De tuin van Museum Volkenkunde lijkt een enigszins vergeten stukje stadsgroen, althans vergeten door het publiek. Op de eerste warme lentedag van het jaar, zaterdag 2 april, zitten de terrassen vol en tref je overal in de parken en langs de singels mensen aan. Ze wandelen, zitten op het gras zitten of doen er een dutje. Maar in de museumtuin is het stil. Terwijl de tuin tijdens de openingstijden van het museum toch aan twee kanten toegankelijk is: via de hoofdingang aan de Steenstraat en via een poort bij de Morspoort.

Dennis de Gruijter: ‘Vorig jaar hebben we hier de verjaardag van mijn zoontje gevierd. Ideaal was dat.’

Dennis de Gruijter: ‘Vorig jaar hebben we hier de verjaardag van mijn zoontje gevierd. Ideaal was dat.’

Het zaterdagse stadsgewoel is dichtbij en toch op aangename afstand. Enkele verdwaalde bezoekers tref je er aan, en één persoon die de tuin op waarde weet te schatten: Leidenaar Dennis de Gruijter zit vlakbij de ingang Morspoort op het gras, lessen voor te bereiden. Deze Leidenaar is leraar filosofie op een middelbare school in Gouda, en komt graag in de tuin. ‘Je zit hier heerlijk rustig, ik kan me hier goed concentreren en goed nadenken. En vorig jaar hebben we hier de verjaardag van mijn zoontje gevierd. Ideaal was dat.’

400-jaar Noordvest/Molenbuurt en Oude Morsch: www.noordvest-molenbuurt.nl