Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2011 de Visie Leidse Singels vastgesteld voor inspraak. Het document is te vinden op http://www.leiden.nl/langstepark en geeft de ambitie weer die de gemeente Leiden heeft voor de Leidse Singels: het langste (binnenstads-)park van Nederland worden.

Filmpje over ‘Het langste park van Nederland’. Geïnterviewden zijn onder andere Herma Geboers van wijkvereniging Noordvest, wethouder Frank de Wit en historicus Cor Smit.

De Visie omschrijft het concept voor de gehele singelrand, binnenzijde, water en buitenzijde, geeft een analyse en laat vele mogelijkheden zien. Het is geen uitwerkingsplan met concrete (ontwerp)voorstellen. Er wordt een aanzet gegeven voor een uitwerkingsstrategie en -plan.

Na inspraak en verwerking van de inspraakreacties wordt de Visie ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Er wordt voorgesteld om de Visie als uitwerking van de Structuurvisie Leiden 2025 en als ambitieniveau voor de Singelrand vast te stellen. Daarmee wordt afgedwongen dat iedere ruimtelijke ontwikkling in de singelrand rekening moet houden met deze overkoepelende ambitie. Eind 2011 wordt op basis van de Visie een uitvoeringsplan opgesteld.

De inspraakperiode is van dinsdag 26 april t/m vrijdag 10 juni. Na de verwerking van de inspraakreacties wordt de Visie Leidse Singels naar verwachting in de maand september van 2011 aan de gemeenteraad van Leiden voor besluitvorming aangeboden.

Kijk voor meer informatie op http://www.leiden.nl/langstepark.