Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt hield op 14 november een informatiebijeenkomst over twee thema’s:Verhuizing van de daklozenopvang’ als onderdeel van de herinrichting Energiepark en ‘Minder parkeren in de wijk’. Aansluitend was er een Algemene Ledenvergadering met aandacht voor wijkontwikkelingen.

Verhuizing daklozenopvang

Voorzitter Wiecher Steenge vertelt  aan de hand van de gebiedsvisie Energiepark e.o. dat de gemeente Leiden op 17 oktober 2019 de gebiedsvisie voor het Energiepark heeft vastgelegd. Hierin zijn de toekomstplannen voor wonen, werken en recreëren in en rond het Energiepark beschreven. Een van de plannen is een mogelijke verhuizing van de dak- en thuislozenopvang van het gebouw Nieuwe Energie naar de Langegracht en een (op termijn) permanente opening van de hekken rond het Energiepark.

Stichting De Binnenvest, beheerder van de daklozenopvang, zoekt een nieuwe locatie, omdat de huidige huisvesting in gebouw Nieuwe Energie te groot wordt en niet meer aan alle eisen voldoet. De gebiedsvisie ‘faciliteert’ een verhuizing naar gebouw De Sleutels aan de Langegracht. Consequenties van een verhuizing voor wijkbewoners zijn tot nu toe nog niet besproken in de BVOR. In deze beheerorganisatie heeft de wijkvereniging regelmatig overleg over de daklozenopvang met vertegenwoordigers van De Binnenvest en daklozenopvang, de gemeente, politie en woningbouwvereniging Portaal.

Minder parkeren in de wijk

Dennis Bruin, parkeermanager bij de gemeente, leidt dit thema in op de informatiebijeenkomst. Binnen de gemeente rouleert hiervoor nog maar een conceptvisie. Daarom is hierover nog geen powerpoint  presentatie beschikbaar.

De gemeente gaat inzetten op versterking van de rol van voetganger, fiets en openbaar vervoer. Zij wil het autoverkeer terugdringen en daar waar het kan de binnenstad autoluw te maken. Op termijn zal het aantal parkeervergunningen in de binnenstad worden beperkt (mogelijk komen er weer wachtlijsten), moeten bezoekers van buiten de stad hun auto’s in de parkeergarage stallen, gaat de komende jaren het tarief voor een parkeervergunning omhoog en zal in de toekomst het recht op een tweede vergunning mogelijk vervallen. Ook wordt onderzocht of binnenstadsbewoners gedurende de ‘daluren’ hun auto voor een luttel (maand-)bedrag in parkeergarage Lammermarkt kunnen parkeren. Tijdens de piekbelasting van de garage op bijvoorbeeld donderdagavond, de zaterdag en (mogelijk) de zondag geldt het normale tarief en is de garage in principe beschikbaar voor bezoekers van de stad.

Daarnaast ontwikkelt de gemeente parallel aan het parkeerbeleid voor auto’s ook een beleid voor fietsparkeren. Dit kan leiden tot maatregelen voor kort- en respectievelijk langparkeren van fietsen. Dit zal een grote invloed hebben op het ontwikkelen van nieuwbouwplannen: Projectontwikkelaars moeten in hun plannen ondergronds of inpandig ruimte reserveren om auto’s en fietsen te parkeren. De parkeernorm komt te vervallen en de gemeente creeert parkeervakken bij nieuw te bouwen woningen. Hier het verslag van de informatiebijeenkomst gemaakt door Corine Hendriks.

Algemene ledenvergadering

Na de pauze begon de Algemene Ledenvergadering van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering is gemaakt door Corine Hendriks.