De gemeente is gestart met de planvorming voor de herinrichting van de Langegracht en heeft de bewoners langs de Langegracht onlangs met een brief hierover geïnformeerd (Herinrichting centrumroute Leiden CS – Lammenschans, tracédeel Langegracht dd 15 april 2015).

De gemeente heeft een klankbordgroep ingesteld om met de bewoners en andere belanghebbenden over de herinrichting te overleggen. Het bestuur van de wijkvereniging heeft aan de werkgroep HOV-Langegracht gevraagd om namnes de wijkvereniging en de bewoners in deze klankbordgroep te participeren.

De werkgroep HOV-Langegracht en het bestuur zullen de bewoners via deze website op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen rond de Langegracht.

Vragen en suggesties kunnen bewoners opsturen naar Gerdien Raap (raapghm@hetnet.nl) en/of Rutger Engelhard (rutger@contactivity.com), of naar het email adres van de wijkvereniging info@noordvest-molenbuurt.nl.