De gemeente wil ambtenaren meer geconcentreerd huisvesten. Zij streeft naar huisvesting in het stadhuis en op één andere locatie. Dat is vastgelegd in een Kaderbesluit Ambtelijke Huisvesting dat de gemeenteraad in juli heeft goedgekeurd. Verschillende locaties worden onderzocht, waaronder in onze wijk Langegracht 70 (Nuon-locatie) en Langegracht 72 (Stadsbouwhuis).

Momenteel worden de ambtenaren gehuisvest op het Stationsplein, het Stadsbouwhuis en het stadhuis. Het gebouw Stationsplein 107, waar ongeveer 425 ambtenaren werken, moet na 2020 leeg worden opgeleverd. Het Stadsbouwhuis biedt aan 415 ambtenaren werk. Dit pand is volgens de gemeente op de termijn niet geschikt als kantoorpand en zou daarom flink moeten worden aangepast. Deze twee situaties maken het volgens de gemeente noodzakelijk dat naast het stadhuis wordt gekeken naar aanvullende nieuwbouw.

Er is een voorkeur uitgesproken voor één nieuw gebouw op de locaties van Langegracht 70 en 72. Deze zijn in eigendom van de gemeente. In Langegracht 70 zijn nu woningcorporatie De Sleutels en het starterscentrum HubSpot gevestigd. Deze laatste instelling heeft vergunning tot 2020. Daarnaast worden (leegstaande) kantoorgebouwen in het stationsgebied onderzocht op geschiktheid. Vooral het CDA en de ChristenUnie zijn tegen nieuwbouw, omdat er in de stad al veel kantoorpanden leeg staan.

De resultaten van het onderzoek worden in het najaar van 2016 bekendgemaakt.