Er staat veel te gebeuren in onze wijk: niet alleen wordt de ondergrondse Lammermarktgarage gebouwd, maar het plein er boven wordt opnieuw ingericht. Verder wordt de Langegracht opnieuw ingericht om de HOV en andere bussen te kunnen accommoderen. Bovendien zal  het Nuon terrein omgetoverd worden tot een historsich industrie park.

In de afgelopen twee maanden heeft de wijkvereniging de meningen van de bewoners gepeild en gevraagd op welke punten de vereniging hun moet vertegenwoordigen.

Met stip bovenaan staat het behoud van de bomen, gevolgd door zorgen over de luchtkwaliteit (fijnstof), geluidsoverlast door verkeer en evenementen en verkeersveiligheid.

Lees het rapportje.

We hebben verder, in samenwerkning met de VvEs ‘De Wieck’ en ‘Marepoortkade’  de bewoners van de appartementen aan de Molenwerf  gevraagd of zij straks hun auto’s in de nieuwe Lammermarkt willen gaan parkeren.  64,5% blijft hun auto het liefst voor de appartementen parkeren.

Lees het rapport.