Buurtorganisaties uit de binnenstad boden de fractieleiders van de politieke partijen het manifest ‘Wonen en Leven in de Leidse binnenstad’ aan op 4 maart na afloop van het verkiezingsdebat van Unity TV. De verenigingen roepen de politieke partijen op de belangen van bewoners evenwichtig mee te wegen bij het toekomstig binnenstadsbeleid.

Volgens buurt- en wijkverenigingen in de binnenstad hebben de inspanningen van de gemeente om de binnenstadseconomie te stimuleren, de stad leuker en gezelliger te maken en de openbare ruimte op te knappen gewerkt. Maar er is ook een keerzijde: meer geluidsoverlast door de vele evenementen en ‘s nachts door uitgaand publiek, meer zwerfafval, meer verkamering, onbegaanbare stoepen door terrassen en fietsen. Er moet rekening worden gehouden met de belangen van de ongeveer 20.000 binnenstadsbewoners. Het gaat om een goede balans tussen wonen, werken en leven in de binnenstad. Dat is het beste recept voor een vitale binnenstad op langere termijn, aldus de buurtorganisaties.

De verenigingen roepen de politieke partijen op om:

  • Bij toekomstig beleid voor de binnenstad (programma binnenstad, evenementennota, horecavisie, het cultuurkwartier, etc.) de belangen van bewoners evenwichtig mee te nemen en daarvoor criteria op te stellen;
  • Bij de evaluatie van de evenementennota het huidige aantal evenementen en het maximale geluidsniveau kritisch te bezien en ook aanvullende inhoudelijke criteria te stellen aansluitend op het Leidse profiel ‘kunst en kennis’;
  • In een volgende Horecavisie niet meer af te wijken van de vastgestelde regels;
  • De verkamering van woonbuurten te beperken door onder andere per straat en/of buurt in het bestemmingsplan een maximumnorm vast te leggen over het aantal verkamerde woningen en bij verkamering van een woning een inpandige fietsenstalling verplicht te stellen;
  • Samen met de wijkverenigingen de gevolgen van Airbnb in kaart te brengen en op grond daarvan maatregelen te formuleren om nadelige gevolgen voor buurtbewoners te voorkomen;
  • Bij projecten van marktpartijen burgers tijdig te informeren, vooraf kwaliteitseisen te stellen waaraan de participatie van burgers bij deze projecten moet voldoen en dit achteraf te verifiëren.

De verenigingen gaan graag met de politieke partijen en het nieuwe college in gesprek over hoe het woonklimaat en de leefbaarheid in de Leidse binnenstad verder kan worden versterkt.

De ondertekenaars van het manifest zijn: buurt- en wijkverenigingen Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o, Maredijkbuurt, Maredorp/de Camp, Noordvest-Molenbuurt, Pancras West, Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West, Transvaal, Tussen de Rijnen, en Zeeheldenbuurt.