Om de criminaliteit in de wijken te verminderen en de veiligheid te vergroten stimuleren politie en gemeente dat buurten What’sApp groepen opzetten. Het gaat om een burgerinitiatief. De groepen zijn uitsluitend bedoeld voor het melden van bijvoorbeeld verdachte situaties.

Het gaat alleen om het melden van nuttige informatie en niet om beleefdheden, grappige opmerkingen of losse smileys, vragen hoe de groep werkt of iets dergelijks. Wanneer er een verdachte situatie is gemeld of er wordt gevraagd of iemand iets heeft gezien, antwoordt dan niet dat je niks hebt gezien. Dat zorgt voor teveel onnodige berichten in de groep.

De politie en gemeente Leiden hebben een PowerPoint presentatie gemaakt waarin het nut, belang en werkwijze van het opzetten van een What’sApp groep wordt uitgelegd.

Geen vervanging

Let op!: WhatsApp is GEEN vervanging van 112 of 0900-8844. Het is een aanvullend medium van bewoners onderling, met heterdaadkracht richting politiemeldkamer en kennisoverdracht naar de wijkagent. Landelijk hebben al veel What’sApp groepen zich bewezen en er zijn ook al voorbeelden dat (bepaalde) criminaliteit is verminderd.