‘De Klokpoort moet eindelijk bomen krijgen.’ Dat is volgens het Leidsch Dagblad van 21 november een van de kritiekpunten van de gemeenteraad Leiden op het ontwerp Herinrichting Centrumroute, die loopt van station Lammenschans naar het centraal station. De ontwerpnota stond op de agenda van de gemeenteraad van 19 november.

In het ontwerp Herinrichting Centrumroute is de Klokpoort niet opgenomen, omdat die in 2014 al is aangepast via het besluit herinrichting kruising Ir. Driessenstraat – Pelikaanstraat – Klokpoort. Het resultaat is een kale stenen verbinding van Oude Vest tot Langegracht. Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt heeft in haar reactie op het ontwerp Centrumroute al aangegeven dat hier bomen moeten komen. Gelukkig is de gemeenteraad het met de wijkvereniging eens. Nu nog het definitieve besluit.

Artikel Leidsch Dagblad