De gemeente hield op 30 januari 2019 in de Stadsgehoorzaal de eerste van twee inspraakavonden over de herinrichting van het Energiepark en omgeving. Alle mogelijke belanghebbenden – van horeca tot cultuur, van politie tot (wijk-)bewoners – waren uitgenodigd. De boodschap van bewoners was duidelijk: wonen, groen en geen overlast.

Geen ‘Klein-Amsterdam’

Wethouder Fleur Spijker organiseerde, samen met collega Yvonne van Delft, twee inspraakavonden, een op 30 januari en een tweede op 26 maart. Op die eerste bijeenkomst was het behoorlijk druk. Er waren zo’n 100 mensen op afgekomen. Wethouder Spijker zei in haar inleiding dat het niet de bedoeling is van Leiden een Klein-Amsterdam te maken. Wel zei ze dat ze goed zal luisteren naar bewoners en andere belanghebbenden, maar dat de politiek uiteindelijk het laatste woord heeft bij het opstellen van een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving.

Ruim twintig tafels

Iedereen kreeg een badge met drie nummers erop. Deze correspondeerden met de nummers van ruim twintig tafels voor acht tot tien personen die in de grote zaal van de Stadsgehoorzaal waren opgesteld. Op elke tafel stond een bordje met een van de drie (gebundelde) gespreksthema’s:

  1. Wonen, Leefbaarheid en Sociale Veiligheid;
  2. Gezondheid, Groen en Duurzaamheid;
  3. Cultuur, Horeca en Economie.

Wensen, kansen en bedreigingen

Er waren drie rondes en na twintig minuten praten/discussiëren/ideeën spuien over het thema per tafel, verhuisde iedereen naar een volgende tafel. De nummers waren zo verdeeld dat alle aanwezigen over alle drie de gespreksthema’s konden meepraten. Het was een enerverende avond. Gemeenteambtenaren leidden de gesprekken per tafel. Alle deelnemers mochten zijn of haar ideeën, wensen, kansen en bedreigingen op het witte tafelkleed schrijven.
In de middencirkel de uitgangspunten, daaromheen alles wat maar opkwam. Dit leverde boeiende discussies op en het resultaat was goed te zien aan de volgeschreven tafelkleden na afloop. De boodschap van bewoners – wonen, groen, geen overlast – kwam op allerlei manieren terug en er werden ook veel (originele) ideeën gespuid.

Samenvatting

De ambtenaren namen de tafelkleden na afloop mee om de drie thema’s uit te werken. Louk Box, die een aantal (wijk-)bewoners reeds kennen van de huiskamergesprekken, heeft op verzoek van de gemeente alle reacties op de thema’s samengevat. Deze samenvatting zal op de bijeenkomst van 26 maart de grondslag vormen voor een Gebiedsvisie Toekomst Energiepark en omgeving, die de gemeente in de loop van 2019 zal vaststellen.
Op de tweede bijeenkomst van de gemeente, op 26 maart, wordt het participatietraject voortgezet.