Herindeling Langegracht, bouw Gouden Balbrug, mogelijke afsluiting Korte Mare en begin participatieproces voor ontwikkeling Energiepark zijn onderwerpen die wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt aan de bewoners wil voorleggen. De bewonersavond vindt plaats op 25 september in gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden, vanaf 19.30 uur.

Herinrichting Langegracht

Voor het soepel laten verlopen van de R-Net corridor Zoetermeer – Leiden Centraal wordt in de binnenstad van Leiden de Centrumroute aangelegd. De Langegracht maakt daarvan onderdeel uit en wordt ook wel de derde fase genoemd. De Jan van Houtbrug aanpassen was de eerste fase en nu wordt de Hooigracht als tweede fase voorbereid.

De herinrichting van de Langegracht wordt vanaf april 2020 uitgevoerd tot april 2021. De inspraak daarvoor loopt al vanaf 2014. Tot nu werd vooral over de herindeling van het straatprofiel gesproken met het vergroenen van de middenberm. Daarvoor is een aantal varianten gemaakt waaruit moet worden gekozen.

Bouw Gouden Balbrug

Het nieuwe college van B. en W. stelde dit jaar ook een budget beschikbaar voor de uitvoering van een Gouden Balbrug in plaats van de overkluizing van de Korte Mare. Kern daarvan is het doorvaarbaar maken van de noord-zuidroute van Maresingel naar Oude Singel via de Korte Mare/Nieuwe Mare. Doorvaarbaarheid vereist een minimale doorvaarthoogte van 1.30 meter hoogte x 5 meter breedte. Dat betekent dat het wegdek omhoog gaat.

Volgens de wijkvereniging geeft de haalbaarheidsstudie van de gemeente geen afdoende oplossing voor de afvoer van hemelwater bij hoosbuien en leidt de gekozen variant tot een verslechtering van de verkeersveiligheid.

Voorstel tot afsluiten Korte Mare

Om de verkeerssituatie te verbeteren suggereerde de gemeente onlangs een verkeerscirculatieplan waarin de Korte Mare wordt afgesloten voor auto’s en tot fietsroute wordt bestempeld. Daarbij vervallen 17 parkeerplaatsen. Het autoverkeer moet dan vanaf de Gouden Balbrug over de Nieuwe Mare om op de 3e Binnenvestgracht te komen. Dus ook vrachtwagen combi’s die daar bedrijven bevoorraden of onderhoud plegen aan de appartementencomplexen. Alleen al in het gebouw Nieuwe Energie zitten 68 bedrijfjes. Het (vracht)verkeer vanuit de Lange Mare moet over de Oude Singel voor Museum De Lakenhal langs richting Nieuwe Beestenmarkt worden afgewikkeld.

Participatieproces Energiepark

Voor de ontwikkeling van het Energiepark wil de gemeente alle participanten raadplegen voordat zij tot besluitvorming over de kaders voor de herontwikkeling overgaat. Daarvoor wordt een participatieproces opgezet. In januari van dit jaar heeft de Meijer Bergman Erfgoed Groep een haalbaarheidsstudie voor het Energiepark en Scheltema bij de gemeente ingediend. Dat plan leverde heftige reacties op omdat het te veel was afgestemd op het organiseren van evenementen. De gemeente heeft daarop de besluitvorming uitgesteld. Vervolgens heeft een actiegroep van bewoners voor het gebied het plan Nieuw Leids Bolwerk ingediend dat is gebaseerd op woningbouw.

De gemeente wil beide plannen een kans geven en alle belanghebbende daarover laten meepraten. Op basis hiervan worden ontwikkelingskaders voor het gebied opgesteld door de gemeente. Daarvoor wordt een participatieproces opgezet, dat in oktober begint en in januari wordt afgerond. De wijkvereniging wil de informatie over het participatieproces met de wijkbewoners delen en roept hen op zich hiervoor in te zetten.

De bewonersavond vindt plaats op 25 september in gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden, van 19.30 uur tot 21.30 uur.