De gemeente Leiden is op maandag 15 januari begonnen met het sluitstuk van de herinrichting van het gebied rond Molen de Valk: namelijk de bouw van een nieuwe Valkbrug. De oude brug is al voor een deel gesloopt. Op 25 januari vindt een inloopspreekuur plaats.

De nieuwe Valkbrug moet in mei 2019 klaar zijn. De nieuwe brug bestaat uit vier brugdelen: twee voor het autoverkeer in beide richtingen en twee voor fietsers en voetgangers. Het wordt niet meer mogelijk onder de brug te schuilen of te verblijven. Die plek werd bij de huidige brug nogal eens gebruikt door daklozen of drugshandel. De wisselende balkprofielen van de nieuwe brug geven de onderzijde ruimtelijke kwaliteiten voor de beleving ervan op het water. De onderzijde wordt ook verlicht. De nieuwe brug past in het ontwerp van het Singelpark. De bruggen in het Singelpark zijn van dezelfde ontwerper.

Bescheiden

De brug heeft volgens de Belgische ontwerper Ney + Partners een ingetogen uitstraling. De brug mag in de historische omgeving aan de voet van Molen De Valk geen landmark zijn dat schreeuwt om aandacht, maar moet een bescheiden indruk geven waarbij het zijn eigen identiteit en karakter behoudt.

De brug is een belangrijke schakel in de structuur van dit stuk stad en drukt zijn stempel op de ruimtelijke kwaliteit van de Lammermarkt als geheel. De maaiveldinrichting van het plein geeft richting aan de verschillende gebruikersstromen. De brug is deels uiteengerafeld om die verschillende gebruikersstromen te accentueren. De ‘gaten’ die zo ontstaan brengen licht en lucht op het water onder de brug. Bovendien ontstaat zo een transparant beeld.

Doorvaarthoogte

De doorvaartbreedte onder de brug wordt minimaal 26 meter met een hoogste doorvaarthoogte van 1,75 meter over een breedte van 3 meter. Zonder tussensteun en met een hol landhoofd aan stadszijde ontstaat een ruim doorzicht. De nieuwe doorvaarthoogte vraagt om veel bruglengte om weer op het maaiveldpeil van het kruispunt Schuttersveld aan te sluiten. De ruimte is ontstaan door de brug in zijn geheel 6 meter naar het zuiden te verleggen en de oeverlijnen daarop aan te passen. Bovendien wordt de helling van de brug zo minder steil dan in de huidige situatie. Een groot bijkomend voordeel is dat de bocht minder scherp wordt, wat prettig is voor vaarverkeer.

Rietrand

De hekwerken op de brugdekken worden zo transparant mogelijk en zijn vormgegeven als integraal onderdeel van de brug. De hekwerken bestaan uit individuele stijlen. Deze zijn vrij gepositioneerd op de brugrand waardoor deze een meer informeel en natuurlijk karakter krijgen. De brug wordt als het ware door een rietrand omzoomd. De bestrating van het plein loopt over de brugdekken door. Op die manier vormt de brug een verlengde van de padenstructuur op het plein.

Vaarverkeer

Opdrachtnemer Boekel Bouw & Infra heeft opdracht gekregen om zoveel als mogelijk rekening te houden met het vaarseizoen en vaarverkeer. Bij het plaatsen van betonnen elementen zal op sommige momenten de vaarroute toch zijn geblokkeerd, want ‘er moet wel toestemming worden verleend door instanties om de vaarweg af te sluiten.’

Inloopspreekuur

Er is op donderdag 25 januari 2018 een inloopspreekuur van 16.00-20.00 uur op Rijnsburgersingel 61. Tijdens het spreekuur geven de gemeente Leiden en Van Boekel Bouw & Infra informatie over de nieuwe Valkbrug en de planning van de werkzaamheden. Verder heeft de opdrachtnemer een facebookpagina geopend ‘Valkbrug Leiden’. Hier worden de actuele planning en voortgang bijgehouden. Het inloopspreekuur wordt vanaf 1 februari 2018 elke donderdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur gehouden. Meer informatie bij de omgevingsmanager Sandra Zierikzee, 06-58849041 of via mailadres Valkbrug.Leiden@gmail.com