Volgens TU Eindhoven zijn parkeergarages een zware bron van luchtvervuiling. In parkeergarages wordt er vaak viermaal zoveel fijnstof gemeten dan de norm van de WHO. Noordvest-Molenbuurt vraagt daarom aan wethouder Marleen Damen bij de ventilatieroosters van parkeergarage Lammermarkt de luchtkwaliteit te meten, voordat de gemeente rondom deze roosters zitbankjes gaat plaatsen.

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) stelt in een rapportage dat wereldwijd negen op de tien mensen worden blootgesteld aan hoge concentraties luchtverontreiniging. Dat leidt volgens de organisatie jaarlijks tot 7 miljoen sterfgevallen. De WHO ziet luchtverontreiniging als een van de grootste bedreigingen van de volksgezondheid in de wereld. In presentaties spreekt de organisatie zelfs van ‘de stille moordenaar’ (NRC, 1 mei 2018).

De rapportage is gebaseerd op de wereldwijde databank luchtkwaliteit van de WHO, die inmiddels meetgegevens omvat uit meer dan 4.300 steden in 108 landen. Over Nederland stelt de WHO dat de luchtkwaliteit bijna overal ongezond is. In verstedelijkte gebieden is het verkeer een van de grootste veroorzakers van fijnstof. In deze rapportage komt de gemeente Leiden er slecht vanaf.

Slechtst van Nederland

Leiden scoort van de meetpunten het slechtst in Nederland (FD, 2 mei 2018). Evenals in een aantal andere grote Nederlandse steden ligt de gemeten hoeveelheid fijnstof boven de norm voor schone lucht van de WHO. Fijnstof levert volgens de WHO een fikse bijdrage aan het risico op longontsteking, longkanker, ernstige longziekte, hersenbloedingen en hart- en vaatziekten. De SP Leiden heeft dit onderwerp ook opgepakt en in een brief aan het college stelt de partij dat volgens de normen van de WHO de concentratie fijnstof in de lucht niet hoger mag zijn dan 10 microgram per kubieke meter. In Leiden is dat volgens de SP 17 microgram per kubieke meter. Bijna twee keer zo hoog dus.

De onderzoekscijfers zijn uit het jaar 2015/16. De parkeergarage Lammermarkt is opgeleverd in het voorjaar van 2017 dus na deze meting. Nu blijkt ook uit onderzoek van de TU Eindhoven (NRC, 16 april 2018) dat de hoeveelheid fijnstof nabij de parkeergarages vaak boven de normen van de WHO ligt. In de parkeergarage liggen de concentraties nog eens tot viermaal hoger. Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt wil dat de gemeente onderzoekt of dat ook het geval is bij de ventilatieroosters van parkeergarage Lammermarkt waarin 540 auto’s kunnen staan. De gemeente is namelijk van plan om rond deze ventilatieroosters zitbankjes te plaatsen.

Zitbankjes rondom ventilatieroosters

De zitbankjes behoren tot de laatste werkzaamheden voor de herinrichting van de Lammermarkt. Ze worden geplaatst rondom de zogenaamde ‘zwarte doos’ op het plein, oftewel de nooduitgang waarin ook de ventilatieroosters van de parkeergarage zijn opgenomen. De gemeente kondigt de plaatsing aan in de nieuwsbrief Stadsnieuws van 17 augustus 2018.

Het bestuur van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt verzoekt het college om fijnstof-/emissiemetingen te laten verrichten bij de ventilatie-uitgang van de Lammermarktgarage (en vooral ook op het moment dat de parkeergarage vol staat met auto’s) en hiervan het plaatsen van zitbanken te laten afhangen. ‘We willen de gebruikers van de zitbanken toch niet ziek maken?, vraagt het bestuur van de wijkvereniging in een brief aan Marleen Damen, wethouder van Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn.

Herinrichting busverkeer

Het bestuur vraagt ook aan wethouder Damen luchtmeetpunten te plaatsen langs de Nieuwe Beestenmarkt, Lammermarkt, en Langegracht, net zoals dat ook het geval is langs de Hooigracht. In ieder geval voor de herinrichting van het busvervoer in Leiden. In de oorspronkelijke plannen zouden er 1.200 bussen per etmaal over de Molenwerf gaan rijden, waarbij op de splitsing met de Lammermarkt ongeveer 650 bussen per etmaal in de richting van de Nieuwe Beestenmarkt en zo’n 550 bussen in de richting van de Langegracht. In de Bereikbaarheidsanalyse Centrumroute is aangegeven dat over de Langegracht per etmaal 15.000 motorvoertuigen rijden (1.400 per uur, 2010). Per 2020 worden er 14.000 motorvoertuigen per etmaal (1.300 per uur) verwacht.

Het bestuur wil graag met de wethouder in gesprek om gezien deze grote verkeersintensiteit in Noordvest-Molenbuurt het wonen in de wijk gezond te houden.