Op 6 mei zijn de werkzaamheden begonnen voor de herinrichting van het Ambachtsplein. Dat is het plein tussen de voormalige vuilverbranding (nu steenhouwerij BamBam) en het Tweelinghuis. De herinrichting maakt deel uit van het Singelpark en is in 2015 vastgelegd. Na oplevering is het plein open naar het Huigpark.

De basis voor de herinrichting is te vinden in de nota Energiepark, definitief ontwerp van 16 november 2015. De uitvoering komt zoveel mogelijk met het ontwerp overeen. Er komen zelfs meer bomen in het gebied. Het aantal parkeerplaatsen zal verminderen van 112 naar 83. Er wordt een stuk park aangelegd en er worden boomvakken gemaakt. In september zullen daarin de bomen worden geplant.

Fietspad over dam Maresingel

Vervolgens wordt in het najaar over de dam in de Maresingel een fiets- en voetgangerspad aangelegd. Daarvoor wordt de portiersloge verplaatst richting Huigpark. Het is geen monument, maar de gemeente vindt hem bijzonder genoeg om te behouden. Er wordt nog een passende bestemming voor gezocht. De dam wordt gedeeld met de toegang naar het gasoverslagstation, dat nog in gebruik blijft totdat de warmterotonde is aangelegd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Van der Meer uit Benthuizen. Tijdens de werkzaamheden zal het terrein worden afgesloten. De werkzaamheden zullen ongeveer zes maanden in beslag nemen en naar verwachting eind oktober worden afgerond. De zijde naar de Energiecentrale zal pas worden geopend als de Energiecentrale niet meer in gebruik is en er een andere bestemming aan wordt gegeven.

Meer informatie bij de gemeente via telefoon 14 071 – keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.