Bestuursleden wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt:

  • •Nel Meeder, secretaris / content/ beheer website, Gouden Balbrugoverleg, Buurtkaderoverleg, Klankbordgroep Lammermarkt; Klankbordgroep Centrumroute Langegracht;
  • •Wiecher Steenge, voorzitter/ BVOR, Gouden Balbrugoverleg, Binnenstadoverleg, Klankbordgroep Energiepark;
  • •Anna Walkate, penningmeester, Klankbordgroep Centrumroute Langegracht, Huigpark.
  • U kunt contact opnemen met het bestuur via info@noordvest-molenbuurt.nl