De wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt is opgericht in 2009 om de belangen van de bewoners te behartigen. Daarvoor was sinds 1976 buurtcomité Noordvest actief.

8899512336_bb71100683_bDe wijk Noordvest-Molenbuurt ligt in de noordrand van de Leidse binnenstad en  wordt begrensd door de Maresingel in het noorden en de Oude Singel in het zuiden. In het westen wordt de wijk begrensd door de Nieuwe Beestenmarkt en in het oosten door de Houtmarkt. Dwars door de wijk loopt de Langegracht, een van de belangrijke toegangswegen van de binnenstad van Leiden.

8898896185_a842f5ec29_b

 

De wijkvereniging heeft gekozen voor een juridisch toegestaan organisatiemodel waarbij alle bewoners van de wijk automatisch lid zijn. Er is voor deze opzet gekozen, omdat de wijkvereniging  zich vooral wil richten op belangenbehartiging en geen directe taken ziet om buurtevenementen te organiseren; de ervaring leert dat de wijk zich door zijn langgerekte vorm (1 km lang en 200 m breed) daarvoor niet goed leent.

Wilt u een idee voor de wijk met ons delen, neem dan contact met ons op.


Elke inwoner van de wijk Noordvest-Molenbuurt is automatisch lid van de wijkvereniging. Het lidmaatschap vervalt bij verhuizing uit de wijk of bij afmelding via een mail naar info@noordvest-molenbuurt.nl.

De wijkvereniging houdt in principe tweemaal per jaar een Algemene ledenvergadering. De laatste ledenvergadering was 30 januari 2018. Die daarvoor vond plaats 16 februari 2016. Om de privacy van de gegevens van buurtbewoners te beschermen is een Privacy Statement opgesteld dat hier is in te kijken.