De Vrienden van het Singelpark willen een aanlijnplicht voor honden in het hele Huigpark. Zij hebben een enquête gehouden onder bewoners die hun hond uitlaten in het Huigpark en dan in het deel waar honden vrij kunnen rennen. De Vrienden willen namelijk hier een calisthenicsparkje aanleggen waar jong en oud kunnen oefenen aan buizen e.d..

Uit de enquête bleek dat een groot deel van de hondenbezitters er begrip voor heeft dat honden ook daar moeten worden aangelijnd. Ook omdat in het Blekerspark, dat straks met een loop- en fietsbrug met het Huigpark wordt verbonden, er een groter losloopgebied aanwezig is. Wat opviel is dat de rennende honden zich niet beperken tot het daarvoor bestemde stuk Huigpark maar ook het grote veld gebruiken en dat een aantal honden in ballen bijt en dergelijke. Een bevestiging dat een sportpark en een honden uitlaatgebied zich niet goed laten verenigen.

Minimale overlast

Door de gekozen plaats voor een calisthenicspark/-toestel blijft er voldoende ruimte over op het grote grasveld om daar ook nog andere activiteiten te verrichten, zoals balspelen. Op de geplande plek zorgt het toestel voor minimale overlast. Calisthenics is een vorm van fitness in de buitenlucht die onder meer via youtube razendsnel aan populariteit wint. In het Beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark is het Huigpark aangewezen als het park van Sport & Spel. Het heeft onder meer een basketbalveld waarvan actief gebruik wordt gemaakt, een grote speelweide, en een goed toegankelijke waterkant.

In een brief aan de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt lieten de Vrienden weten dat dat ook de wens was van veel mensen die geen hond bezitten, omdat ze zich ergeren aan de hondenpoep. Uit de interviews met de hondenbezitters bleek ook dat sommigen heel serieus de hondenpoep opruimen, maar dat ze zelf ook zagen dat een aantal anderen dat niet doet. Dat zou zeker gelden voor mensen die hun hond in donker uitlaten en niet zien waar de poep terecht is gekomen.

Financiering

In overleg met de ontwerpers van gemeente en de Vrienden is de vorm en uitvoering in overeenstemming gebracht met het Beeldkwaliteitsplan en met het Structuurplan dat door de Vrienden is gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het Huigpark. De voorziening is organisch opgenomen in de lay-out van het park. De initiatiefnemers zijn er inmiddels in geslaagd met fondsenwerving en sponsors de aanleg van het veld te financieren en een beheerregeling te treffen.

Meer informatie