Skip to main content

Bewonersalternatief voor MBEG-plan Energiepark en...

Een actiegroep van zes bewoners uit Noordvest en naburige wijken heeft een eigen plan uitgewerkt als alternatief voor het plan van de MeyerBergman Erfgoed Groep voor Energiepark en Scheltema. Zij hebben de ontwerper van de woonwijk Nieuw Leyden gevraagd een stadswoonwijk te ontwikkelen, die aansluit bij de woningambitie van Leiden en het woon- en leefklimaat […]

Lees verder