Lammermarkt_denkrichting_en_ambitie__februari_2015_webHet college van burgemeester en wethouders heeft het kaderbesluit voor herinrichting Lammermarkt plein  vastgesteld. Op 2 april 2015 besprak raadscommissie voor stedelijke ontwikkeling het dit kaderbesluit en de uitgangspunten voor de herinrichting van Lammermarkt en de Nieuwe Beesten. De wijkvereniging heeft de raadscommissie toen gezegd  dat de bewoners zich in de uitgangspunten goed kan vinden. Maar ook dat er nog zorgen bestaan over de scoiale veiligheid en de verkeersintensiteit op de Molenwerf. Lees de reactie van de wijkvereniging.

Lees meer over de plannen voor de herinrichting van de Lammermarkt.