Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt

Lammermarktgarage

lammermarktgarageOnder de Lammermarkt wordt op dit moment een zeslaagse ondergrondse parkeergarage aangelegd. Na uitvoering wordt het plein bovenop de parkeergarage ingericht tot een groen evenementenplein. Het plein krijgt een belangrijke functie in het evenementenbeleid van de gemeente, zoals met Leidens Ontzet. Het moet ook de ‘parel’ van het Singelpark rond de Leidse binnenstad worden. De opening van de ondergrondse parkeergarage is gepland in 2017.

 

 

 

8899509964_65e086c676_bDe wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt heeft een werkgroep Lammermarktgarage/HOV ingesteld om de ontwikkelingen rond de Lammermarkt en de ondergrondse garage te volgen en voor de belangen van de wijk en omwonenden op te komen. Op deze pagina de laatste ontwikkelingen rond de Lammermarktgarage en informatie over de activiteiten van de gemeente en de werkgroep Lammermarkt/HOV.  Reacties op de plannen van de gemeente en het werk van de werkgroep van de buurtvereniging sturen naar:  lammermarkt@noordvest-molenbuurt.nl   

 Parkeergarage onder Lammermarkt

De gemeente heeft een webpagina geopend met informatie over de Lammermarktgarage.

08-09-2011: Programma van Eisen parkeergarages

Op 8 september 2011 heeft de gemeenteraad het Programma van Eisen (PvE) voor de parkeergarages Garenmarkt & Lammermarkt vastgesteld.

31-05-2012: Kaderbesluit

De gemeenteraad heeft op 31 mei 2012 ingestemd met de bouw van de parkeergarages onder de Lammermarkt en de Garenmarkt om voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid van de stad te creëren. Daarom zijn de twee ondergrondse parkeergarages aan de rand van het centrum gesitueerd.

Meer over het kaderbesluit op de website van de gemeente. Lees ook de volledige tekst van het kaderbesluit ‘Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt’ Rv. Nr. 12.0047.

22-11-2012: Gemeente informeert buurtverenigingen

De gemeente hield op 22 november 2012 een informatiebijeenkomst (‘actorenanalyse’) voor de buurtverenigingen en VvE’s rond de Lammermarkt.

Presentatie van de gemeente met bestemmingsplan procedure (pdf)
Verslag van deze bijeenkomst (pdf)

10-12-2012: Gemeente informeert bewoners van Molenbuurt-Noordvest

Tijdens een algemene leververgadering (ALV) op 10 december 2012 informeerde Sigrid Verleun (gemeentelijk projectleider Lammermarktgarage) en Ted Barkhuis (gemeentelijk planoloog) de bewoners van Noordvest-Molenbuurt over de plannen voor de Lammermarktgarage en de uitvoering daarvan. Zij gaven ook een voorlopig tijdspad  van de verschillende stappen die nog moeten worden ondernomen.

Presentatie gemeente Lammermarkt (pdf)
Presentatie bestemmingsplan procedure (pdf) (versie december 2012)

08-01-2013: Kick-off ontwerpatelier

De gemeente houdt op 7 en 8 januari 2013 een kick-off ontwerpatelier. Tijdens deze dagen kregen alle partijen die belang hebben bij de ondergrondse garage en de herinrichting van het plein (Molenwerf-Lammermarkt) de gelegenheid te reageren op de plannen voor de Lammermarkt. De gemeente hield deze dagen om de ontwerpers van de garage en de landschapsarchitecten (nieuwe inrichting plein) te informeren. De wijkvereniging Molenbuurt-Noordvest was ook uitgenodigd om de visie en wensen van de bewoners te presenteren.

Om de wensen van de buurt te peilen heeft de buurtvereniging per email een enquête gehouden onder 58 bewoners. De uitnodiging van de gemeente kwam in de week voor kerst binnen. Daarom was de tijd voor consultatie erg kort (en viel ook nog eens samen met de kerstvakantie). Toch reageerden nog vijftien bewoners. Hun reacties werden op 3 en 4 januari 2013 besproken door respectievelijk het bestuur en de werkgroep Lammermarkt/HOV. De wijkvereniging presenteerde op 8 januari 2013 de conclusies tijdens het kick-off ontwerpatelier.

Programma kick-off ontwerpatelier 7-8 januari 2013(pdf)
Presentatie van de buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt 8 januari 2013 (pdf)

Brief buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt van 8 januari 2013 met een samenvatting van de visies en wensen van de buurtbewoners (pdf)

21-02-2013: Eerste bijeenkomst bewonersklankbordgroep

De gemeente hield op 21 februari 2013 een bijeenkomst voor de ‘bewonersklankbordgroep Lammermarktgarage’. Deze klankbordgroep is op verzoek van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt ingesteld. Voor deze eerste bijeenkomst waren uitgenodigd: de buurtverenigingen Maredijk, Noordvest en ‘d Oude Morsch, de VvE de Wieck en de VvE Rijnsburgersingel (voormalig VvE Marepoortkade) en het Marislaan comité. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden drie landschapsarchitecten hun ontwerpen voor de inrichting van de publieke ruimte bovenop de parkeergarage. De werkgroep Lammermarkt had de gemeente verzocht de schetsontwerpen van te voren te kunnen inzien. Dit verzoek werd door de gemeente niet ingewilligd. Na afloop werden wel de schetsen van de drie alternatieve plannen uitgereikt. De gemeente bestempelde deze drie schetsen als vertrouwelijke informatie en kunnen dus niet op deze webpagina worden gepubliceerd.

Brief van de wijkvereniging met observaties en suggesties (pdf)
Verslag van de bijeenkomst opgemaakt door het gemeentelijk projectteam (pdf)

14-03-2013: Voorzitters van Noordvest-Molenbuurt, Maredijkbuurt en de Oude Morsch vragen burgemeester om onderzoeksrapporten

De voorzitters van de wijkverenigingen Noordvest-Molenbuurt, Maredijkbuurt en de Oude Morsch zenden een gezamenlijke brief aan burgemeester Lenferink van Leiden. Zij vragen hem daarin de rapporten toe te sturen van alle onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren voor het ontwerp, de planning en andere voorbereidingen voor de aanleg van de Lammermarktgarage en de aanrijroutes voor deze nieuwe ondergrondse parkeergelegenheid.  De directe aanleiding voor dit verzoek is de weigering van de gemeentelijke projectorganisatie om deze rapporten beschikbaar te stellen aan de leden van de klankbordgroep. De voorzitters doen hun verzoek onder verwijzing naar artikel 3 van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

De brief van de voorzitters aan burgemeester Lenferink van Leiden, dd 12 maart 2014 (pdf)

 11-04-2013: De wijkverenigingen Noordvest-Molenbuurt en Maredijkbuurt en VvE Wieck vragen om een ingang van de parkeergarage bij molen de Valk in studie te nemen.

De raadscommissie Ruimte en Regio heeft voor haar vergadering op 11 april 2013 het verslag geagendeerd over de voortgang bij de planning van de Lammermarkt garage. De wijkverenigingen Noordvest-Molenbuurt en Maredijkbuurt en de VvE de Wieck (appartementengebouw aan de Lammermarkt/Molenwerf) tekenen protest aan tegen een ingang van de garage op de Lammermarkt, voor de toekomstige achtergevel van Museum De Lakenhal. De wijkvereniging heeft de raadscommissie gevraagd een andere locatie voor de ingang van de parkeergarage, bij de molen de Valk, te onderzoeken.

Agenda van de vergadering van de raadcommissie Ruimte en Regio op 11 april 2013
1st voortgangsverslag Lammermarktgarage, gemeentelijk projectteam (pdf)
Noordvest_Maredijk_brief aan raadscommissie RR_11.04.2013
Lammermarkt_garage_ingangen.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Agenda

december 2017
mDwdvZZ
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« nov   jan »