Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt

Poppodium Gebr. De Nobel

Muziekcentrum De Nobel

Het belangrijkste onderwerp van werkgroep Binnenstad is het Muziekcentrum De Nobel.

Na enkele gemeentelijke informatie-avonden is er op verzoek van de gemeente een klankbordgroep ingesteld.

In overleg met wijkvereniging Maredorp is besloten dat Noordvest vijf leden en Maredorp twee leden zou afvaardigen. Er is voor deze verdeling gekozen, omdat de bouw van het muziekcentrum grotere gevolgen zal hebben voor Noordvest dan voor Maredorp.

Het was geen probleem om mensen voor de klankbordgroep te vinden. Op de eerste buurtbewonersavond op 10 maart 2009 hebben zich bewoners aangemeld om actief mee te denken over onderwerpen en plannen die in onze wijk spelen. De vier bewoners die gevraagd werden zitting te nemen in de klankbordgroep Muziekcentrum De Nobel  stemden direct toe, zodat we inclusief een lid van het bestuur zonder te veel moeite een vertegenwoordiging van vijf leden konden vormen.

Twee leden wonen op de Oude Singel, twee op de Lammermarkt en een lid op de Nieuwe Mare.

Verder hebben vertegenwoordigers van het LVC, Lakenhal, Scheltema, de Schouwburg,  Stiel, architectenbureau Ector Hoogstad en uiteraard de gemeente Leiden zitting in de klankbordgroep.

Inmiddels hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden en zijn er voor dit jaar nog twee gepland.

Tot nu toe is er vooral gesproken over de ontwerpfase. Belangrijke onderwerpen waren: parkeren van fietsen en auto’s, laden/lossen, geluidsoverlast, in- en uitgangen, rokers, relatie met andere culturele organisaties in de omgeving en relatie met andere projecten (b.v. de Rijn Gouwe Lijn). Wij hebben het gevoel dat er zeker naar onze bezwaren en ideeën wordt geluisterd.

Momenteel ligt het voorontwerpbestemmingsplan De Nobel ter inzage; tot 22 februari a.s. is het mogelijk hierop te reageren.

Wij, vertegenwoordigers van Noordvest, zullen voorlopig onze invloed blijven aanwenden via de bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Agenda

april 2018
mDwdvZZ
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
« mrt   mei »