De parkeergarage onder de Lammermarkt moet officieel 1 april klaar zijn. Daarna wordt het plein erboven ingericht. Maar eerst geeft op 27 april (Koningsdag) de Leidse dj Armin van Buuren ...
Verder Lezen
Op 1 februari wordt voorlichting gegeven over het creëren van parkstraten. Deze straten moeten onderdelen van het Singelpark gaan verbinden. Ook straten in Noordvest komen hiervoor in aanmerking. De betreffende ...
Verder Lezen
B & W hebben besloten Gebouw C van het voormalige elektriciteitsbedrijf Nuon aan de Langegracht tot 1 april 2019 open te houden voor dak- en thuislozenopvang. Daarmee komen ze terug ...
Verder Lezen
De herinrichting van de Lammermarkt na oplevering van de ondergrondse parkeergarage wordt uitgesteld. De gemeente heeft te weinig evenementenpleinen als ook de parkeergarage onder de Garenmarkt in uitvoering is ...
Verder Lezen
De gemeenteraad heeft in 2007 een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld, waardoor bij zeer warm weer (28 graden of hoger) de terrassen in de binnenstad langer open mogen ...
Verder Lezen
De gemeente wil ambtenaren meer geconcentreerd huisvesten. Zij streeft naar huisvesting in het stadhuis en op één andere locatie. Dat is vastgelegd in een Kaderbesluit Ambtelijke Huisvesting dat de gemeenteraad ...
Verder Lezen
In 2019 wordt aan de Lammermarkt een nieuw Kijkhuis geopend. Hiertoe kochten de eigenaren van de Leidse bioscopen (Trianon, Lido en Kijkhuis) op 27 juni van de gemeente de grond ...
Verder Lezen
De Stichting Vrienden van het Singelpark en de gemeente Leiden ondertekenden op 21 mei een convenant voor het gedeeltelijk beheer van het Huigpark. Hiermee is het Huigpark het eerste Singelparkdeel ...
Verder Lezen
De biedingen van vier geselecteerde aannemers voor de uitbreiding en restauratie van museum De Lakenhal in Leiden zijn te hoog. De gemeente heeft daarom de aanbestedingsprocedure die in februari begon, ...
Verder Lezen
Het Leids Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap (LCIE) opent in september zijn deuren aan Langegracht 70. Deze onderwijsinstelling van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden trekt in de voormalige ...
Verder Lezen
Het college van BenW heeft besloten om gebouw C in het Energiepark aan de Langegracht tot uiterlijk 1 april 2017 beschikbaar te stellen voor de nachtopvang van dak- en thuislozen ...
Verder Lezen
De Vrienden van het Singelpark houden op zaterdag 12 maart samen met NL Doet en het Oranjefonds een klusdag in het Huigpark. Vrijwilligers worden uitgenodigd hieraan deel te nemen ...
Verder Lezen
De gemeenteraad van Leiden heeft in januari ingestemd met het definitief ontwerp voor de Singelparkroute. Daarmee kunnen de verschillende onderdelen van het Singelpark worden uitgevoerd. Singelparkplannen in Noordvest zijn herinrichting ...
Verder Lezen
Op 17 februari is het conceptontwerp voor vijf bruggen voor het toekomstige Singelpark rond de binnenstad van Leiden gepresenteerd. Komende zomer wordt het uitvoeringsbesluit verwacht. Naar verwachting kan medio 2017 ...
Verder Lezen
B & W hebben op 16 februari 2016 ingestemd met het uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug. Dit besluit wordt op 31 maart aan de ...
Verder Lezen
De wijkvereniging houdt een informatieavond waar vertegenwoordigers van de Vrienden van het Singelpark informatie geven over de nieuwe plannen voor het Huigpark. Aansluitend vindt een Algemene Ledenvergadering plaats met aandacht voor de vele ontwikkelingen ...
Verder Lezen
De gemeenteraad heeft op 17 december 2015 ingestemd met de komst van het Leiden Center for Innovation and Entrepreneurship (LCIE) op de twee verdiepingen van het gebouw Langegracht 70. Daar ...
Verder Lezen
Het college van b&w heeft eind november het definitieve ontwerp voor het Energiepark op het Nuon-terrein tussen Langegracht en Maresingel voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd ...
Verder Lezen
Een verhuizing van de Leidse ambtenaren in 2020 wordt niet gehaald. Dat blijkt volgens Sleutelstad93.7 fm uit de vergadering van de gemeenteraadscommissie Werk en Middelen van 8 december. Dus ook ...
Verder Lezen
Rond de Beestenmarkt mag geen nieuwe discotheek worden gevestigd. Dat leggen burgemeester en wethouders vast in de Horecavisie voor de binnenstad, die aan de gemeenteraad ter goedkeuring is voorgelegd. Daarmee ...
Verder Lezen