Zes binnenstadswijken willen een aanscherping van het geluidbeleid voor evenementen. Dat schrijven zij in een notitie aan wethouder Yvonne van Delft. Ze leveren met de notitie een bijdrage aan het ...
Verder Lezen
De gemeente hield op 30 januari 2019 in de Stadsgehoorzaal de eerste van twee inspraakavonden over de herinrichting van het Energiepark en omgeving. Alle mogelijke belanghebbenden - van horeca tot ...
Verder Lezen
Overzicht van (buiten)activiteiten in de wijk Noordvest-Molenbuurt in 2019. Met geluidcategorieën en nuttige adressen en telefoonnummers bij overlast. Iedere tweede zondag van de maand. Locatie: Singelpark. Een ervaren gids leidt ...
Verder Lezen
De Vrienden van het Singelpark willen een aanlijnplicht voor honden in het hele Huigpark. Zij hebben een enquête gehouden onder bewoners die hun hond uitlaten in het Huigpark en dan ...
Verder Lezen
Top 3 van wensen voor herontwikkeling Energiepark e.o.: groen (87%), wonen(59%) en recreatie(58%). Dat blijkt uit de stadsenquête van de gemeente Leiden in het participatietraject voor dit gebied. Aan de ...
Verder Lezen
Houd maat. Dat is de belangrijkste boodschap uit huiskamergesprekken met bewoners over de herontwikkeling van het Energiepark e.o.. Dat bleek uit een bijeenkomst van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt. Op woensdag 12 december ...
Verder Lezen
Het college van B&W heeft de projectopdracht ‘Herontwikkeling Energiepark en omgeving’ vastgesteld. Nu begint het participatietraject waarbij bewoners uit Noordvest-Molenbuurt, naast gelegen wijken en stadspartners kunnen meepraten over de herontwikkeling ...
Verder Lezen
Herindeling Langegracht, bouw Gouden Balbrug, mogelijke afsluiting Korte Mare en begin participatieproces voor ontwikkeling Energiepark zijn onderwerpen die wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt aan de bewoners wil voorleggen. De bewonersavond vindt plaats op ...
Verder Lezen
Hubspot heet sinds juni PLNT. Het opleidingsinstituut gaat een tweede fase in. Directeur ondernemerschap Bastiaan de Roo ziet graag samenwerking met buurbedrijven en buurt. We moeten elkaar meer ontmoeten, vindt ...
Verder Lezen
Volgens TU Eindhoven zijn parkeergarages een zware bron van luchtvervuiling. In parkeergarages wordt er vaak viermaal zoveel fijnstof gemeten dan de norm van de WHO. Noordvest-Molenbuurt vraagt daarom aan wethouder ...
Verder Lezen
Bewoners van Noordvest-Molenbuurt en Maredorp De Camp spraken op 22 mei met burgemeester Lenferink en wethouder Damen over de overlast van alcohol- en drugsverslaafden, al dan niet gerelateerd aan de ...
Verder Lezen
De Vereniging Cultuurplein Lammermarkt opent 18 mei officieel het Cultuurplein Lammermarkt. Na de oplevering van de parkeergarage en de herinrichting van het plein opent het eerste seizoen van wat een ...
Verder Lezen
Een actiegroep van zes bewoners heeft een eigen plan uitgewerkt als alternatief voor het plan van de MeyerBergman Erfgoed Groep voor het Energiepark. Zij hebben de ontwerper van de woonwijk ...
Verder Lezen
Het college van B&W heeft op 20 februari het ontwerpbestemmingsplan Kijkhuis vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een nieuw filmhuis aan de Lammermarkt in Leiden. Tot 12 april ...
Verder Lezen
Buurtorganisaties uit de binnenstad boden de fractieleiders van de politieke partijen het manifest ‘Wonen en Leven in de Leidse binnenstad’ aan op 4 maart na afloop van het verkiezingsdebat van ...
Verder Lezen
De haalbaarheidsstudie van de MBE Groep voor het herontwikkelen van Scheltema en Energiepark is incompleet. Dat stelt de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt in een eerste reactie op het plan. Op voor de ...
Verder Lezen
B&W hebben geen haast met de verkoop van de panden van Scheltema en Energiepark. Dat zei wethouder Paul Laudy in antwoord op een inbreng van voorzitter Wiecher Steenge van wijkvereniging ...
Verder Lezen
‘De gemeente geeft het beheer van het Energiepark niet uit handen.’ ‘De MBE Groep krijgt geen carte blanche bij de aankoop van de gebouwen van Scheltema en Energiepark.’ Dat beloofden ...
Verder Lezen
De Nobel, Scheltema en Marktsteeg 10 hebben vergunning aangevraagd voor het Get Lost Festival in de Marktsteeg. Het festival vindt plaats op 24 maart en begint om 11.00 uur in ...
Verder Lezen
De MBEG presenteert 26 januari het definitieve voorstel voor de herontwikkeling van Scheltema en Energiepark. Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt wijdt op 30 januari een deel van haar Algemene Ledenvergadering aan deze ontwikkeling ...
Verder Lezen