De Vrienden van het Singelpark hebben toestemming van de gemeente om een Calisthenicsveld aan te leggen in het Huigpark. Het wordt aangelegd tussen het Stadsbouwhuis en het Tweelinghuis. De uitvoering ...
Verder Lezen
Overzicht van (buiten)activiteiten in de wijk Noordvest-Molenbuurt in 2019. Met geluidcategorieën en nuttige adressen en telefoonnummers bij overlast ...
Verder Lezen
Het rondreizend kunstwerk ‘Ode aan het Varken’ is van 15 mei tot 1 juli 2019 te zien op de Lammermarkt. Marianne Thieme, fractieleider van de Partij voor de Dieren in ...
Verder Lezen
Op 6 mei zijn de werkzaamheden begonnen voor de herinrichting van het Ambachtsplein. Dat is het plein tussen de voormalige vuilverbranding (nu steenhouwerij BamBam) en het Tweelinghuis. De herinrichting maakt ...
Verder Lezen
Het Singelpark krijgt steeds meer vorm. De eerste verbindende fiets- en wandelbrug wordt in september geplaatst. Het park kan echter niet zonder participatie van bewoners. De Vrienden van het Singelpark ...
Verder Lezen
De discussie over evenementen in het Energiepark wordt geen apart traject. Die discussie is van nu. Dat beloofde de gemeente tijdens de tweede en laatste inhoudelijke participatiebijeenkomst voor de herontwikkeling ...
Verder Lezen
Zes binnenstadswijken willen een aanscherping van het geluidbeleid voor evenementen. Dat schrijven zij in een notitie aan wethouder Yvonne van Delft. Ze leveren met de notitie een bijdrage aan het ...
Verder Lezen
De gemeente hield op 30 januari 2019 in de Stadsgehoorzaal de eerste van twee inspraakavonden over de herinrichting van het Energiepark en omgeving. Alle mogelijke belanghebbenden - van horeca tot ...
Verder Lezen
De Vrienden van het Singelpark willen een aanlijnplicht voor honden in het hele Huigpark. Zij hebben een enquête gehouden onder bewoners die hun hond uitlaten in het Huigpark en dan ...
Verder Lezen
Top 3 van wensen voor herontwikkeling Energiepark e.o.: groen (87%), wonen(59%) en recreatie(58%). Dat blijkt uit de stadsenquête van de gemeente Leiden in het participatietraject voor dit gebied. Aan de ...
Verder Lezen
Houd maat. Dat is de belangrijkste boodschap uit huiskamergesprekken met bewoners over de herontwikkeling van het Energiepark e.o.. Dat bleek uit een bijeenkomst van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt. Op woensdag 12 december ...
Verder Lezen
Het college van B&W heeft de projectopdracht ‘Herontwikkeling Energiepark en omgeving’ vastgesteld. Nu begint het participatietraject waarbij bewoners uit Noordvest-Molenbuurt, naast gelegen wijken en stadspartners kunnen meepraten over de herontwikkeling ...
Verder Lezen
Herindeling Langegracht, bouw Gouden Balbrug, mogelijke afsluiting Korte Mare en begin participatieproces voor ontwikkeling Energiepark zijn onderwerpen die wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt aan de bewoners wil voorleggen. De bewonersavond vindt plaats op ...
Verder Lezen
Hubspot heet sinds juni PLNT. Het opleidingsinstituut gaat een tweede fase in. Directeur ondernemerschap Bastiaan de Roo ziet graag samenwerking met buurbedrijven en buurt. We moeten elkaar meer ontmoeten, vindt ...
Verder Lezen
Volgens TU Eindhoven zijn parkeergarages een zware bron van luchtvervuiling. In parkeergarages wordt er vaak viermaal zoveel fijnstof gemeten dan de norm van de WHO. Noordvest-Molenbuurt vraagt daarom aan wethouder ...
Verder Lezen
Bewoners van Noordvest-Molenbuurt en Maredorp De Camp spraken op 22 mei met burgemeester Lenferink en wethouder Damen over de overlast van alcohol- en drugsverslaafden, al dan niet gerelateerd aan de ...
Verder Lezen
De Vereniging Cultuurplein Lammermarkt opent 18 mei officieel het Cultuurplein Lammermarkt. Na de oplevering van de parkeergarage en de herinrichting van het plein opent het eerste seizoen van wat een ...
Verder Lezen
Een actiegroep van zes bewoners heeft een eigen plan uitgewerkt als alternatief voor het plan van de MeyerBergman Erfgoed Groep voor het Energiepark. Zij hebben de ontwerper van de woonwijk ...
Verder Lezen
Het college van B&W heeft op 20 februari het ontwerpbestemmingsplan Kijkhuis vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een nieuw filmhuis aan de Lammermarkt in Leiden. Tot 12 april ...
Verder Lezen
Buurtorganisaties uit de binnenstad boden de fractieleiders van de politieke partijen het manifest ‘Wonen en Leven in de Leidse binnenstad’ aan op 4 maart na afloop van het verkiezingsdebat van ...
Verder Lezen