Lammermarktgarage

lammermarktgarageOp de plaats van het parkeerterrein Molen de Valk komt een een ruime, ondergrondse parkeergarage. Boven de grond verdwijnt het parkeerterrein en wordt het plein opnieuw ingericht. De gemeente heeft besloten om de hoofd in- en uitgang buiten de singels te situeren, ergens op het Schuttersveld. De ondergrondse garage kan dan via een tunnel onder het water door bereikt worden. Een tweede ingang (geen uitgang) is gepland op de Lammermarkt ter hoogte van de Marktsteeg.  Het nieuwe plein moet een ‘groene uitstraling’ krijgen. Het plein gaat een belangrijke plaats innemen in het evenementenbeleid van de gemeente.

8899509964_65e086c676_bDe voorbereidingen voor de realisatie van deze ondergrondse garage zijn in volle gang. De gemeente hoopt in 2015 aan de bouw te kunnen beginnen. Afronding van dit project is gepland voor 2017.

De buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt heeft een werkgroep Lammermarktgarage/HOV ingesteld om de ontwikkelingen rond de Lammermarkt en de ondergrondse garage te volgen en wanneer nodig voor de belangen van bewoners van de wijk, in het bijzonder van hen die rond de Lammermarkt wonen, op te komen.

Op deze pagina houden wij de ontwikkelingen rond de Lammermarktgarage voor u bij en informeren wij u over de activiteiten van de gemeente en onze werkgroep Lammermarkt/HOV.

Indien u als bewoner van onze buurt vragen hebt, uw zorgen kenbaar wilt maken of reacties op de plannen van de gemeente en het werk van de werkgroep van de buurtvereniging wilt geven dan kunt u deze sturen naar:  lammermarkt@noordvest-molenbuurt.nl    

 

Parkeergarage onder de Lammermarkt

De gemeente heeft een webpagina geopend met informatie over de Lammermarktgarage.

08.09.2011: Programma van Eisen voor de parkeergarages

Op 8 september 2011 heeft de gemeenteraad het Programma van Eisen (PvE) voor de parkeergarages Garenmarkt & Lammermarkt vastgesteld.

31-05-2012: Kaderbesluit

Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad besloten over de bouw van de parkeergarages onder de Lammermarkt en de Garenmarkt. Voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid zijn belangrijk voor de stad. Daarom krijgt Leiden twee grote ondergrondse parkeergarages aan de rand van het centrum.

Meer over het kaderbesluit op de website van de gemeente. Lees ook de volledige tekst van het kaderbesluit ‘Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt’ Rv. Nr. 12.0047.

22-11-2012: Gemeente informeert de buurtverenigingen

Op 22 november 2012 organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst (‘actorenanalyse’) voor de buurtverenigingen en VVEs rond de Lammermarkt.

Presentatie van de gemeente met bestemmingsplan procedure (pdf)
Verslag van deze bijeenkomst (pdf)

10-12-2012: Gemeente informeert de bewoners van de wijk Noordvest-Molenbuurt

Op 10 december 2012, tijdens een ALV, informeren Sigrid Verleun (Gemeentelijk projectleider van de Lammermarktgarage) en Ted Barkhuis (Gemeentelijk planoloog) de bewoners van Noordvest-Molenbuurt over de plannen voor Lammermarktgarage en de stand van zaken bij de uitvoering daarvan. Zij geven ook een voorlopig tijdspad  van de verschillende stappen die nog ondernomen moeten worden.

Presentatie gemeente Lammermarkt (pdf)
Presentatie bestemmingsplan procedure (pdf) (versie december 2012)

08-01-2013: Kick-off ontwerpatelier

Op 7 en 8 januari 2013 organiseert de gemeente een kick-off ontwerpatelier. Tijdens deze dagen kregen alle partijen die belang hebben bij de ondergrondse garage en de herinrichting van het plein (Molenwerf-Lammermarkt) de gelegenheid om hun visies op de plannen voor de Lammermarkt te geven. De gemeente organiseerde deze dagen om de ontwerpers van de garage en de landschapsarchitecten (nieuwe inrichting plein) te informeren. De buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt was ook uitgenodigd om de visie en wensen van de bewoners te presenteren.

Ter voorbereiding van de presentatie van de buurtvereniging heeft het bestuur per een email enquête  toegestuurd aan 58 buurtbewoners om hun visies en wensen op de geplande ondergrondse garage te inventariseren. De uitnodiging van de gemeente kwam pas in de week voor kerstmis en de tijd voor de consultatie was daarom erg kort (en viel ook nog eens samen met de kerstvakantie). Toch reageerden 15 bewoners van de buurt. Hun gezamenlijke response werd daarop op 3 en 4 januari 2013 door respectievelijk het bestuur en de werkgroep Lammermarkt/HOV besproken. De conclusies van deze besprekingen heeft bestuurslid Engelhard op 8 januari 2013 tijdens het kick-off ontwerpatelier gepresenteerd

Programma kick-off ontwerpatelier 7-8 januari 2013(pdf)
Presentatie van de buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt 8 januari 2013 (pdf)

Brief van de buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt van 8 januari 2013 met een samenvatting van de visies en wensen van de buurtbewoners (pdf)

21-02-2013: Eerste bijeenkomst bewonersklankbordgroep

Op 21 februari 2013 organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de ‘bewonersklankbordgroep Lammermarktgarage’ die zij op verzoek van de buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt had ingesteld. Voor deze klankbordgroep had de gemeente uitgenodigd: de buurtverenigingen Maredijk, Noordvest en ‘d Oude Morsch, de VVE de Wieck en de VVE Rijnsburgersingel (voormalig VVE Marepoortkade) en het Marislaan comité. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden de landschapsarchitecten die de gemeente heeft ingehuurd om de inrichting van het publieke ruimte boven de parkeergarage te ontwerpen. De werkgroep Lammermarkt heeft de gemeente verzocht om de schetsontwerpen van drie alternatieve plannen van te voren te kunnen inzien. Dit verzoek werd door de gemeente niet ingewilligd. Na afloop werden wel schetsen van de drie alternatieve plannen uitgereikt. De gemeente bestempelde deze drie schetsen als vertrouwelijke informatie en zijn kunnen dus niet op deze webpagina worden gepubliceerd.

Brief van de wijkvereniging met observaties en suggesties (pdf)
Verslag van de bijeenkomst opgemaakt door het gemeentelijk projectteam (pdf)

14-03-2013: Voorzitters van Noordvest-Molenbuurt, Maredijkbuurt en de Oude Morsch vragen burgemeester om onderzoeksrapporten

De voorzitters van van de buurtverenigingen Noordvest-Molenbuurt, Maredijkbuurt en de Oude Morsch zenden een gezamenlijke brief aan burgemeester Lenferink van Leiden waarin zijn hem vragen om de rapporten van alle onderzoeken die de gemeente Leiden heeft laten uitvoeren voor het ontwerp, de planning en andere voorbereidingen voor de aanleg van de Lammermarktgarage en de aanrijroutes voor deze nieuwe ondergrondse parkeergelegenheid.  De directe aanleiding voor dit verzoek is de weigering van de gemeentelijke projectorganisatie om deze rapporten beschikbaar te stellen aan de leden van de klankbordgroep. De voorzitters doen hun verzoek onder verwijzing naar artikel 3 van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

De brief van de voorzitters aan burgemeester Lenferink van Leiden, dd 12 maart 2014 (pdf)

 11-04-2013: Buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt, samen met buurtvereniging Maredijkbuurt en VVE de Wieck, vraagt om een ingang van de parkeergarage bij molen de Valk in studie te nemen.

De raadscommissie Ruimte en Regio heeft voor haar vergadering op 11 april 2013 het verslag over  de voortgang bij de planning van de Lammermarkt garage geagendeerd. De buurtvereniging Noordvest-Molenbuurt, samen met de buurtvereniging Maredijkbuurt en de VVE de Wieck (appartementengebouw aan de Lammermarkt/Molenwerf) hebben protest aangetekend tegen een ingang van de garage op de Lammermarkt, tegenover de toekomstige uitbouw van de Lakenhal. De buurtvereniging heeft de raadscommissie gevraagde de gemeente te verzoeken om gevraagd om een andere mogelijke locatie voor de ingang van de parkeergarage, bij de molen de Valk, in studie te nemen.

Agenda van de vergadering van de raadcommissie Ruimte en Regio op 11 april 2013
1st voortgangsverslag Lammermarktgarage, gemeentelijk projectteam (pdf)
Noordvest_Maredijk_brief aan raadscommissie RR_11.04.2013
Lammermarkt_garage_ingangen.

een uitgebreid onderbouwd verzoek aan de raadscommissie gestuurd om

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppDelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Welkom op de site van onze buurtvereniging gelegen in Binnenstad-noord van Leiden