Skip to main content

Belangrijke ontwikkelingen in Noordvest-Molenbuur...

Herindeling Langegracht, bouw Gouden Balbrug, mogelijke afsluiting Korte Mare en begin participatieproces voor ontwikkeling Energiepark zijn onderwerpen die wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt aan de bewoners wil voorleggen. De bewonersavond vindt plaats op 25 september in gebouw Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden, vanaf 19.30 uur.