Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt

Berichten met categorie Wijkvereniging

Evenementen- boulevard Noordvest?

MBE Groep heeft in juni een plan ingediend voor de herontwikkeling van Scheltema en het Energiepark. De gemeente heeft ingestemd met een haalbaarheidstudie. Het resultaat is in oktober ingediend. De wijkvereniging is voorzichtig positief maar heeft ook zorgen. Wordt Noordvest-Molenbuurt de ‘Evenementenboulevard van Leiden’?

Daklozenopvang uitgebreid tot april 2017

Het college van BenW heeft besloten om gebouw C in het Energiepark aan de Langegracht tot uiterlijk 1 april 2017 beschikbaar te stellen voor de nachtopvang van dak- en thuislozen. Dat betekent een jaar langer dan de opzet was. Het college komt wel tegemoet aan een aantal randvoorwaarden van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt.

Agenda