Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt

Bestuur

Bestuursleden wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt:

  • Erich Püschel, voorzitter / Programma Binnenstad, Energiepark,  Singelpark;
  • Monique Collée, lid / Gouden Balbrugoverleg;
  • Karin Janssen, lid / BVOR,  Klankbordgroep Lammermarkt en Lakenhal;
  • Nel Meeder, secretaris / content/beheer website, Gouden Balbrugoverleg, Buurtkaderoverleg;
  • Wiecher Steenge, aspirant-lid
  • Anna Walkate, penningmeester, Klankbordgroep Centrumroute Langegracht HOV, Huigpark.

U kunt contact opnemen met het bestuur via info@noordvest-molenbuurt.nl