Bestuursleden wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt:

  • Karin Janssen, lid / BVOR,  Klankbordgroep Lammermarkt;
  • Nel Meeder, secretaris / content/beheer website, Gouden Balbrugoverleg, Buurtkaderoverleg, Klankbordgroep Lakenhal;
  • Wiecher Steenge, voorzitter/ BVOR, Gouden Balbrugoverleg, Binnenstadoverleg;
  • Anna Walkate, penningmeester, Klankbordgroep Centrumroute Langegracht HOV, Huigpark.

U kunt contact opnemen met het bestuur via info@noordvest-molenbuurt.nl