De vereniging


Buurtvereniging Noordvest is in 2009 heropgericht om de belangen van de wijk in de gemeentelijke (en provinciale) plannen te waarborgen. Toen is ook een nieuw bestuur geïnstalleerd.

De buurtvereniging heet eigenlijk Noordvest-Molenbuurt, ooit twee afzonderlijke buurten.

8898896185_a842f5ec29_b8899512336_bb71100683_b 461e730b77

Onze langgerekte buurt wordt begrensd door de Maresingel in het noorden, de Oude Singel aan de zuidkant, Molen de Valk en de Nieuwe

Beestenmarkt in het westen en Houtmarkt/Oude Herengracht aan de oostzijde.

Het bestuur heeft gekozen voor een juridisch toegestaan model waarbij iedereen die in de wijk woont automatisch lid is van de buurtvereniging. Dit om de rompslomp van een leden- en contributie-administratie te ontlopen. Als een inwoner uit de wijk verhuist vervalt het lidmaatschap.

(De aanleiding voor deze keuze is dat het bestuur zich vooral wil richten op belangenbehartiging en geen taak ziet op het punt van buurtevenementen; de ervaring uit het verleden heeft laten zien dat de buurt als geheel zich daarvoor niet goed leent.)


Daarbij er zijn grote ontwikkelingen gaande in en direct buiten de buurt die veel aandacht vragen. In het bijzonder is dat de aanleg van de ondergondse parkeergarage bij Molen de Valk. Maar ook de geplande verplaatsing van het busstation naar de zeezijde van het Centraal Station. Deze verplaatsing zal leiden dat de bussen die nu nog door de Stationsweg en de Steenstraat het Schuttersveld, de Molenwerf, de Lammermarkt en de Langegracht geleid zullen worden. Deze ontwikkelingen zullen ingrijpende gevolgen zal hebben hebben voor de inrichting en bereikbaarheid van Noordvest en de intensiteit van het verkeer dat door onze wijk rijdt.  Daarnaast zijn er de altijd doorgaande gemeentelijke plannen voor de stad die ook onze buurt raken. Zo wordt van het zogenoemde Nobelcomplex (tegenover Scheltema in de Marktsteeg) de poptempel Gebr. de Nobel gemaakt, het Nuon-terrein opgeschoond en opnieuw als park ingericht, en museum de Lakenhal uitgebreid. Verder bevindt de gehele noordzijde van het te ontwikkelen Singelpark in onze wijk.

Om deze ontwikkelingen te volgen en erop te reageren, zijn twee werkgroepen gevormd: Lammermarktgarage/HOV  en Binnenstad. Werkgroep Lammermarktgarage/HOV richt zich op de aanleg van de ondergrondse garage bij Molen de Valk, de werkgroep Binnenstad op de andere ontwikkelingen die onze buurt raken, bijvoorbeeld op het Nobelcomplex en de herinrichting van het Nuon terrein. Beide werkgroepen worden gecoördineerd door een bestuurslid. Het bestuur zorgt ook voor afstemming tussen de beide werkgroepen als er ontwikkelingen zijn die beide raken, zoals  bijvoorbeeld de Nota Bereikbaarheid, die heel Leiden betreft.


Iedereen die belangstelling heeft kan lid worden van een van deze werkgroepen.

(bijgewerkt op 1 juli 2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Welkom op de site van onze buurtvereniging gelegen in Binnenstad-centrum van Leiden