Noordvest molenbuurt

De vereniging

Buurtvereniging Noordvest is in 2009 heropgericht om de belangen van de wijk in de gemeentelijke (en provinciale) plannen te waarborgen. Toen is ook een nieuw bestuur geïnstalleerd.

De buurtvereniging heet eigenlijk Noordvest-Molenbuurt, ooit twee afzonderlijke buurten. Onze langgerekte buurt wordt begrensd door de Maresingel in het noorden, de Oude Singel (hoort bij de buurt) aan de zuidkant, Molen de Valk in het westen en de brug aan het einde van de Langegracht aan de oostzijde.

Het bestuur heeft gekozen voor een juridisch toegestaan model waarbij iedereen die in de wijk woont automatisch lid is van de buurtvereniging. Dit om de rompslomp van een leden- en contributie-administratie te ontlopen. Als een inwoner uit de wijk verhuist vervalt het lidmaatschap. De aanleiding voor deze keuze is dat het bestuur zich vooral wil richten op belangenbehartiging en geen taak ziet op het punt van buurtevenementen; de ervaring uit het verleden heeft laten zien dat de buurt als geheel zich daarvoor niet goed leent.

Daarbij er zijn grote ontwikkelingen gaande in de buurt die veel aandacht vragen. In het bijzonder is dat de aanleg van de Rijn-Gouwelijn (RGL) die ingrijpende gevolgen zal hebben hebben voor de inrichting en de bereikbaarheid van Noordvest. Daarnaast zijn er de altijd doorgaande gemeentelijke plannen voor de stad die ook onze buurt raken. Zo wordt van het zogenoemde Nobelcomplex (tegenover Scheltema in de Marksteeg) een poptempel gemaakt.

Om deze ontwikkelingen te volgen en erop te reageren, zijn twee werkgroepen gevormd: RGL en Binnenstad. Werkgroep RGL richt zich op de aanleg van de Rijn-Gouwelijn, de werkgroep Binnenstad op de andere ontwikkelingen die onze buurt raken, bijvoorbeeld op het Nobelcomplex. Beide werkgroepen worden gecoördineerd door een bestuurslid. Het bestuur zorgt ook voor afstemming tussen de beide werkgroepn als er ontwikkelingen zijn die beide raken, zoals de nota Bereikbaarheid, die heel Leiden betreft en niet alleen betrekking heeft de RGL.

Iedereen die belangstelling heeft kan lid worden van een van deze werkgroepen.  

(7  februari 2009)

Rechts in de balk vindt u de contactpersonen van de werkgroepen en het bestuur.

Noordvest molenbuurt is powered by WordPress | Entries (RSS) and Comments (RSS)| Partnerprogramm Theme